Teplota VS THYMOVAR®

Srovnání teplota (Termosolárního úlu) a THYMOVAR®u proti varroáze

Reproduction of bees.

V poslední době se rozmáhá léčba varroázy pomocí tzv. Termosolárních úlů (například anglického výrobce), které zabíjejí varroa roztoče působením teploty kolem 44 °C. Tento způsob je postaven na vypozorování, že dospělí roztoči jsou mnohem citlivější na změnu teploty než včelí plod. Léčbou celého úlu včetně včel bylo zjištěno, že tento způsob je velmi neúčinný, protože dochází k usmrcení dospělých včel nebo dochází ke chlazení úlu včelami a tak hrozí, že může mnoho roztočů přežít. V důsledku toho byla vyvinuta metoda pro léčbu plodu – zahříváním plodu v inkubátoru. Tato metoda se obvykle používá ve spojení s izolovanou matkou a s částí včelstva, která se stará o plod.

Studie ukazují, že v případě, že se plod zahřívá na 44 °C po dobu 4 hodin, dochází ke 100% úhynu  roztočů uzavřené s plodem. Teplo může ale také způsobit některé deformity u dospělých včel, které se vyvíjely v teplem ošetřených buňek. Neexistuje žádný znatelný vliv na zdraví včel vznikající z tepelně ošetřeného plodu nebo včelstva. Zatímco tepelné zpracování zabije všechny roztoče v plodu, mnoho jich zůstává naživu na včelách. Účinnost techniky pro snížení populace roztočů závisí na velikosti včelstva a množství plodu ve srovnání s počtem včel. Účinnost této léčby může být mezi 50 % a 80 %. Tato metoda je tedy nedostatečná pro úplnou kontrolu populace roztočů pod ekonomickým prahem. Je také docela časově náročná, a proto pravděpodobně neužitečná pro komerční včelaře.

Zdroj informací Ministerstvo zemědělství a lesnictví Nový Zéland (Metodika pro potlačení varroázy).

THYMOVAR® je léčivo s vědeckými důkazy o jeho efektivitě a použití. Teplem lze sice varroázu potlačit (bez vědeckého podložení a zdraví včel), ale i přesto se jeví použití léčiv jako nutné.

Pokud používáte úl s kovovými částmi, které podléhají korozi, je vhodnější používání léčiva THYMOVAR®, protože nezpůsubuje koroze jako například kyselina mravenčí a léčiva s touto složkou.