Dotace 2024

image  200801251405_logo_V-CSV  SZIF_logo

Jelikož je THYMOVAR® vyhrazený přípravek schválený Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) a Státní veterinární správou České republiky je podporován ze strany Státního zemědělského fondu (SZIF) dotací ve výši 40 % z fondů Evropské unie pro boj proti varroáze.

Žádost o dotaci na THYMOVAR® je snadné. Dotace je ve výši 50% ceny léčiva, tedy bez dopravy a jiných nákladů spojených s dodáním, apod. Musíte mít chovatelské číslo. Pro uplatnění dotace na THYMOVAR® je důležité zdali:

  1. jste plátce DPH,
  2. datum dokladu
  3. a celková výše cena THYMOVAR®u.

Plátce, neplátce DPH

Pokud jste plátce DPH, tuto zkutečnost uvedete do Vaši žádosti o dotaci na THYMOVAR®. Tok výše DPH se následně řídí dle platného zákona o DPH.

Pokud nejste plátce DPH, tuto zkutečnost uvedete do Vaši žádosti o dotaci na THYMOVAR®. V případě zájmu, dotaci můžeme vyřídit za Vás. Služby využijete tak, že zakoupíte tuto zkutečnost uvedete do Vaši žádosti o dotaci na THYMOVAR® za dotovanou cenu, tedy za 60 % jeho hodnoty. Dále se o nic nestaráte.

Formuláře pro plátce a neplátce DPH jsou stejné.

Datum dokladu

Datum dokladu je důležitý pro to, aby bylo zřejmé do jakého dotačního období spadá Vaše žádost. Podle data dokladu se tedy odvíjí další postup. Dotační včelařský rok je od 1.8. do 31.7. daného roku.

Například:
Včelař chce získat dotaci na THYMOVAR® v roce 2020. Doklad tedy musí být vystaven v období 1.8.2019 – 31.7.2020. Žádost se pak musí poslat do 31.5.2020 (musí být doručena). Je lepší ji poslat nejpozději v polovině měsíce. Do 31.7.2020 pak musí včelař poslat také fakturu a doklad o zaplacení. Pokud tento doklad již neposlal včelař s žádostí. Koncem roku pak včelař dostane vyplacenou dotaci ve výši 50%.

Pokud však kupujete již dotovaný THYMOVAR®, o nic dalšího se nestaráte.

Celková cena léčiva THYMOVAR®

Celková cena léčiva se pak uvádí do formuláře a stanovuje celkovou výši dotace, která je ve výši 50 %.

Odkaz na formulář Požadavek na poskytnutí dotace na opatření boj proti varroáze

(THYMOVAR® vyplníte do kolonky Jiné prostředky, o jejichž aplikaci rozhodl orgán státní správy příslušný ve věcech veterinární péče, pokud nebude jmenovitě v seznamu)