FAQ staré

Často kladené otázky na téma THYMOVAR®. Pokud by Vás zajímalo něco o léčivu THYMOVAR® co na této stránce není, neváhejte nás kontaktovat (info@vphamry.cz), rádi Vám vše zodpovíme.

Slyšel jsem, že při léčení THYMOVAR®em dochází k vykrádání včelstev. Je to pravda?

Loupení je běžné u včel, které jsou současně léčené a krmené sirupem. Může se dít tam, kde se používá THYMOVAR® nebo také kyselina mravenčí.

Vůně sirupu přitahuje včely z jiných úlů. Při krmení sirupem se obvykle udržuje malé česno. Pokud se však česno při léčení kvůli větrání naopak zvětšuje, loupeživé včely se širokým česnem dostávají do úlu nerušeně a nepozorovaně. Obrana se začíná organizovat až když už jsou loupeživé včely uvnitř úlu. Míra agrese je mnohem vyšší. „Zprávy“ včel vracejících se k domovským úlům se sirupem a medem přitahují další a další loupežnice.

Proto je třeba krmit sirupem při zmenšeném česnu a léčení zahajovat až po vyvanutí vůně sirupu. Pokud je opravdu nezbytné krmit a léčit současně, používejte místo sirupu pevné krmivo (těsto). Sníží to nebezpečí loupeže. Včely však během léčení příliš dobře krmivo nepřijímají, proto krmte vždy před zahájením léčby. Doporučuje se také léčit celé stanoviště. Postupujte vždy dle příbalové informace.

Obsahuje THYMOVAR® nějaké chemické látky?

THYMOVAR® obsahuje thymol, který je naprosto stejný tomu, který se vyskytuje v přírodě např. v silici tymiánu, apod. Thymol je ale ve skutečnosti chemická sloučenina, tedy se dá říci, že THYMOVAR® chemické látky obsahuje, ale neobsahuje žádné zdraví škodlivé chemikálie. Teoreticky by se dalo přirovnat léčení THYMOVAR®em k léčení tymiánem. Přímo tymiánem však varroázu léčit nelze, protože se odpařováním nezíská v úlu potřebná koncentrace thymolu pro zabití Varroa.

Na internetu se píše, že nejsou o THYMOVAR®u žádné reference. Je tedy opravdu tak kvalitní a účinný jak se o něm tvrdí?

Ano, THYMOVAR®u se po celém světě prodá statisíce balení. Českou republiku bohužel zatím jen obcházel i když byl v České republice registrován v roce 2010.

Léčiva na bázi thymolu údajně strašně smrdí. Je to pravda?

To jestli THYMOVAR® smrdí musí posoudit každý sám, ale zápach THYMOVAR®u je podobný tomu, když v dlaních mnete tymián, ale ve vysoké koncentraci. Je to taková mentolová vůně. Po chvilce nepříjemná je, ale ve srovnání s kyselinou mravenčí není tak agresivní.

THYMOVAR® údajně ovlivňuje chuť medu. Je to tak?

Řekněme to takto: Pokud by se nepostupovalo dle příbalové informace, tak ano. Je to stejné jako když berete léky a dle příbalové informace nesmíte řídit nebo pít alkohol. Lék samotný nemusí mít vedlejší účinky, ale když něco porušíte v době užívání, tak to může být nepříjemné. Thymol je v medu standardně obsažen, ale v době aplikace THYMOVAR®u je v medu thymolu pochopitelně více. Thymol se z medu přirozeně odpaří za 3 – 4 týdny po skončení léčby.

Proč když je thymol přírodní látka, se i přesto THYMOVAR® nesmí aplikovat v době snůžky?

Thymol je sice přírodní látka a je obsažena i v medu, ale pokud této látky, nebo i jiné přírodní látky, bude v medu více, tak určitě bude mít jinou chuť – nyní mám ale na mysli jakoukoliv látku, která je obsažena v medu.

Slyšel jsem, že v medu zůstávají rezidua po aplikaci THYMOVAR®em. Je to pravda?

Ano, rezidua se ale přirozeně odpaří za 3 – 4 týdny po skončení léčby.

Slyšel jsem, že léčivo THYMOVAR® je opravdu silné. Neohrožuje včely?

Léčivo THYMOVAR® je opravdu silné a bylo to také cílem. To že je to schválené léčivo, ale především znamená, že než se THYMOVAR® stal léčivem, museli se jeho účinky napřed testovat jak vedlejší efekty na včelách, tak i co se reziduí ve vosku a medu týče. Na základě těchto výsledků se pak vytváří příbalová informace (návod k použití, který je v každém balení). Pokud tedy postupujete dle příbalové informace, včely neohrožuje.

V příbalové informaci se píše, že se rámky použité při léčbě nesmějí používat pro jarní snůšku. Musím to dodržovat? Co mám tedy s rámky udělat?

To jestli budete postupovat dle příbalové informace, záleží na Vás. Zamyslete se, ale nad tím, kdyby šlo o Vaše zdraví. Postupoval by jste podle ní?

Rámky, které byly při léčbě THYMOVAR®em můžete například ponechat v úlu v plodišti nebo je třeba vyvařit a použít s novou mezistěnou. Jde v podstatě jen o to, aby na nich nebyl med, který je určený pro lidskou konzumaci.

Lze THYMOVAR®em léčit také na jaře?

Ano, ale musí se dodržet teplota aplikování. V době léčby také nesmí být v úlu med pro lidskou konzumaci. Postupujte dle příbalové informace.