Varroáza u včel a prevence přenosů

Varroáza je infekční nemoc, která do České republiky přišla v roce 1970 z Indie. Přenos zajišťuje roztoč kleštík, který napadá vajíčka včel a oslabuje je. Včelky narozené z napadených vajíček jsou nedovyvinuté nebo velmi rychle umírají. Může dojít k velmi výraznému oslabení práce včel nebo dokonce k jejich vyhynutí při masivní nákaze varroázou.

Prevence při léčbě varroázy

V současné době se nákazy daří držet celkem pod kontrolou díky preventivním opatřením. Tato opatření řídí a vydává Státní veterinární správa. Tlumení varroázy, které Státní veterinární správa podá, je povinné pro všechny chovatele včel a to preventivním ošetřením jednou ročně. Vyloučeni z tohoto ošetření jsou pouze bio chovatelé, kteří mají podmínky jiné.

Varroázu přenáší včely na svém těle. Především je její nákaza velmi rychlá díky trubcům, kteří se pohybují volně mezi různými úly. Nelze jí tak zabránit pouze přeléčením napadeného včelstva.

Fáze preventivního léčení

Fáze povinného přeléčení byla dříve naplánována především na podzimní období – říjen, listopad, případně prosinec. V tomto období neměla včela medonosná žádné kukly, kam se mohl kleštík schovat a byly tak přeléčeni dospělí jedinci – přenašeči nemoci. Přeléčení probíhalo za pomoci kouře nebo mlhy, deskami Formidolem, případně přírodními přípravky obsahující thymol. Cílem tohoto přeléčení je minimalizovat přežití kleštíka na napadených vajíčkách příští rok. Kleštíci – varroa destructor si bohužel na toto léčení tvoří rezistenci, silní jedinci přežívají a stávají se odolnějšími. Zato včely si bohužel svoji obranyschopnost díky těmto preventivním léčením nejsou schopny vybudovat.

Preventivní léčení a dotace státu

Dotace státu na povinnou preventivní léčbu varroázy dosahují u některých léčiv až 70%. Jedním z nich je přírodní přípravek Thymovar, který funguje na bázi koncentrace aromatické látky Thymu, kterou obsahuje tymián.

Každý včelař si může vybrat, který přípravek k léčení varroázy zvolí a zda nabízenou dotaci od státu využije.