Varroáza

Varroáza patří mezi infekční nemoci včely medonosné, které způsobuje Varroa destructor (kleštík včelí). Varroa destructor je roztoč, který pochází původem z Indie. Indické včely jsou však vůči těmto roztočům více odolnější, proto působí problémy především v Evropě a USA. Do České republiky se roztoč Varroa destructor začal rozšiřovat až od roku 1970. Varroa destructor je typický tím, že napadá plod a dospělé jedince včely medonosné sáním hemolymfy. Hemolymfa je v podstatě krev včely medonosné.

klestik

Varroa destructor (kleštík včelí) na včele medonosné

Léčba varroázy

Léčba varroázy se provádí především na konci léta po poslední snůžce. Léčba varroázy je povinná dle nařízení vlády příslušných krajských veterinárních správ. Léčba se smí používat pouze registrovanými přípravky.

Příznaky varroázy

Působením Varroa destructor dochází k výraznému oslabení včelstva. Včely se líhnou z fyzickou deformaci, a to především s deformaci křídel a noh. Stejně tak je zkrácená také délka jejich života. Nejdrtivější účinek má varroáza v zimním období, proto je léčba po poslední snůžce velmi důležitá.